divendres, 4 de maig de 2018

On som?

Ens podeu trobar al carrer Vilafranca del Penedès s/n 
Al barri del Pla del Bon Aire.
Per contactar amb nosaltres:
Telèfon: 937.352.270 i 634.801.263

Correu: a8047996@xtec.cat

Qui som?

Som una escola pública del Departament D'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Atenem nens i nenes d'1 a 3 anys, amb un total de 4 aules i 56 infants.
Aquest curs 2022-23 el Departament d'Educació ha aprovat la gratuïtat a la quota d'estada dels infants de 2-3 anys, la quota pels infants d'1-2 anys continua sent de 118€ mensuals, en horari de 9h a 12h i de 15h a 17h.
El servei de menjador per tots els infants de la Llar que ho necessitin té un preu mensual de 120€ sense bonificacions.
Per l'estada dels infants d'1-2 anys hi ha establertes les següents bonificacions:
  • 50% per a famílies nombroses generals i famílies monoparentals.
  • 100% per famílies nombroses especials, infants amb una discapacitat superior al 33%, víctimes d'actes terroristes i infants en acollida familiar.
Tenim servei d'acollida de 8h a 9h, l'oferta d'aquest i el preu dependrà del nombre d'usuaris, aproximadament uns 55mensuals.
La nostra escola és petita només tenim quatre aules i l'equip està format per:
  • Directora
  • 5 educadores i 2 monitores de migdia
  • 1 cuiner
  • 3 ajudants de cuina/netejadores
  • 1 oficial de manteniment

Què fem?

Des de fa més de 40 anys acompanyem  als infants en el seu desenvolupament harmònic i personal, afavorint el seu procés d'autonomia i socialització, per tal de que sigui capaç de viure unes relacions estables amb els altres amb una actitud de respecte i tolerància.
Les nostres propostes d'aprenentatge van adreçades a la descoberta, manipulació i experimentació dels objectes, els materials i l'entorn, tenint present els interessos dels infants i les necessitats de relació i aprenentatge.
Les situacions quotidianes de higiene, ordre i alimentació, no només, són estones per satisfer les necessitats bàsiques, sinó que són moments educatius que afavoreixen el creixement i l'autonomia personals.
La relació entre l'escola i la família és un eix molt important, les reunions de pares, les entrevistes i l'accés diari a l'aula permeten que aquesta relació sigui contínua i activa.
La llar compta amb l'AFA per organitzar les festes dels infants i ajudar en el manteniment i millora de la Llar, la participació de les famílies es molt important per tots.

Informacions Generals

Calendari
Menú
Malalties
Normativa del centre